Najčešća integracijska pitanja!

Postoji nekoliko modula razvijenih od strane CorvusPay-a za integraciju našeg IPG-a, a kao takvi su besplatni te njihovi korisnici imaju pravo na našu korisničku i tehničku podršku:
 • WooCommerce – modul razvijen za prodajna mjesta na WordPress-u
 • Shopify – ecommerce platforma na kojoj se kao dodatak instalira CorvusPay modul za plaćanje
 • Magento – integracijske upute dostupne na zahtjev

Postoje i dodatni moduli razvijeni od treće strane, podložni su naplati te za njih ne pružamo podršku (dostupna je podrška od strane razvojnog tima modula):
Integracijska dokumentacija podijeljena je u tri dijela:
 • Integracijski priručnik – priručnik objašnjava postupak integracije CorvusPay-a Download
 • Korisnički priručnik – priručnik objašnjava način korištenja CorvusPay sučelja Download
 • Dokumentacija o obaveznim sadržajima – obavezni sadržaji odnose se na podatke koji moraju biti postavljeni na web stranicu prodajnog mjesta, a isti su uvjet banaka Download
U slučaju da se prilikom preusmjeravanja na CorvusPay platnu formu prikaže CorvusPay landing stranica ili neka druga vrsta greške, najčešće su uzroci sljedeći:
 • Krivo postavljeni parametri store_id i key – ovi podaci mogu se preuzeti iz CorvusPay sučelja prodajnog mjesta, u odjeljku postavki
 • Krivo postavljen link za preusmjeravanje – testni i produkcijski linkovi se razlikuju, a isti su navedeni u dokumentaciji koju možete preuzei na našoj stranici
 • Ne šalju se svi potrebni parametri – postoje obavezni parametri koji se moraju slati kroz POST metodu, te ako jedan izostaje preusmjeravanje neće biti uspješno. Obavezni parametri su obrađeni u poglavlju 3.2. naše integracijske dokumentacije
 • Istek sesije – Plaćanje se mora obaviti unutar 15 minuta od dolaska na platnu formu
Transakcije pravljene na testnoj okolini mogu biti odbijene iz sljedećih razloga:
 • Kartični podaci nisu ispravno uneseni – na testnoj okolini dozvoljene su samo transakcije obavljene putem testnih kartica koje Vam mi dostavimo. Ukoliko upisujete stvarne kartice (npr. osobne), transakcije će biti odbijene.
 • Već iskorišten broj narudžbe – s obzirom na to da se sva prodajna mjesta testiraju na istoj okolini, moguće je da će se brojevi narudžbi ponavljati, a u tom slučaju transakcije će biti odbijene. Preporučamo da koristite složeniji format broja narudžbe (kombinacija brojeva, slova, posebnih znakova, i sl. - pr. Corvus#123)
 • Krivi izračun hash-a – Hash se računa na način opisan u integracijskoj dokumentaciji. Ukoliko je hash neispravan, o tome ćete biti obaviješteni u debug dijelu platne forme (u samom vrhu stranice kliknite na zelenu traku Debug Info)
 • Neuspješna autentikacija – Visa, Mastercard i Maestro kartice moraju proći 3D SecureCode provjeru, a ukoliko ista bude neuspješna transakcija će se odbiti
Kako biste zatražili web ili API certifikat, potrebno je preuzeti našu aplikaciju, pratiti upute na ekranu do završetka procesa te nam proslijediti generiranu .csr datoteku(lozinka je proizvoljna). U tom trenutku u odabranoj mapi vidjet ćete dvije datoteke: .csr i .key.pem. Nakon potpisivanja .csr datoteke, vraćamo Vam .crt.pem koji je potrebno spremiti u istu radnu mapu gdje se nalaze i ostale spomenute datoteke. Nakon ponovnog pokretanja naše aplikacije, ista će sama tražiti spajanje (merge) datoteka .crt.pem i key.pem, nakon čega će se kreirati finalni certifikat .p12.

Datoteke se ne smiju preimenovati, niti dijeliti s neovlaštenim osobama. Certifikat se izdaje na razini tvrtke, što znači da se treba uvesti u sve Internet preglednike koji će se koristiti za pristup sučelju.
Ovisno o tome koji Internet preglednik koristite, konfiguracija može biti jedna od sljedećih:
 • Za web preglednike Google Chrome ili Microsoft Internet Explorer, dvaput kliknite na certifikat (CorvusCPS.p12), a nakon toga pratite upute za unos certifikata uz prihvaćanje ponuđenih postavki do kraja procesa. Ukoliko import certifikata iz nekog razloga bude neuspješan, potrebno ga je ručno uvesti.
 • Za ručni import u web pregledniku Google Chrome potrebno je u gornjem desnom kutu odabrati opciju Settings->Advanced settings->HTTPS/SSL Manage certificates->Import, nakon toga pronaći mapu sa certifikatom te ga uvesti u karticu Personal.
 • Za ručni import u web pregledniku Internet Explorer potrebno je u gornjem desnom kutu odabrati opciju Tools->Internet options->Content->Certificates->Import, nakon toga pronaći mapu sa certifikatom te ga uvesti u karticu Personal.
 • Za web preglednik Mozilla Firefox potrebno je u gornjem desnom kutu preglednika kliknuti na Open Menu->Options->Advanced->View Certificates->Import, nakon toga pronaći mapu sa certifikatom te ga uvesti u karticu Your Certificates.
Trgovci mogu upravljati transakcijama na dva načina:
 • Manualno kroz CorvusPay sučelje
 • Implementacijom API moda
Kroz API mod mogu se odrađivati sljedeće akcije na transakcijama:
 • Kompletiranje
 • Djelomično kompletiranje
 • Poništavanje / Storno
 • Povrat sredstava
 • Djelomičan povrat sredstava
 • Provjera statusa
API mod se koristi najčešće u slučajevima kada prodajno mjesto putem vlastitog CMS-a želi upravljati transakcijama, umjesto putem CorvusPay sučelja. Detaljno je opisana implementacija API moda u integracijskoj dokumentaciji u poglavlju 4.

Jednostavna rješenja

CorvusPay rješenja se jednostavno integriraju na web trgovine a za postojeće popularne platforme nudimo i gotove pluginove.

Tražite fleksibilnost i brzu prilagodbu potrebama tržišta?

Ovo je mjesto za vas!